//////
You are here: Home > Trudne dziecko > Dorosłość

Dorosłość

Zazwyczaj z łatwością możemy określić, o co uciążliwym dorosłym chodzi. Nie są to bynajmniej ludzie, którzy odchodzą nie zauważeni w dal. Odstają od swych rówieśników, ponieważ są bardziej pracowici, ambitni, odważni i zawsze dobrze wiedzą, czego chcą. Są energicznymi ludźmi, których wyróżnia szczególna produktywność, ponieważ po prostu robią więcej niż ich ospali bracia. To właśnie oni mają cechy napędzające koniunkturę i niezbędne w nowoczesnym świecie interesów, a ich niewyczerpana siła powoduje, że robią kariery w sporcie, świecie finansów oraz w polityce. Dzielne dziecko wyrasta na nieustraszonego dorosłego człowieka gaszącego pożary lasów, testującego nowe samoloty, lecącego w kosmos. Choć twój malec może nie wyrosnąć na astronautę, stanie się kimś, kto potrafi działać ze zdecydowaniem. Dziewczynki i chłopcy, którzy łatwo wpadają w gniew, stają się prorokami lub reformatorami, swą pasją, motywacją zarażają innych.

Leave a Reply

error: Content is protected !!