//////
You are here: Home > Trudne dziecko > Efekty wtórne

Efekty wtórne

Czasami problemy uciążliwych dzieci sięgają daleko poza sam temperament i dają efekty w innych dziedzinach, później w życiu; wpływają też na osoby z otoczenia. Czy dziecko jest zdrowe i bezpieczne? Czy często robi sobie krzywdę? Czy jego problemy z zachowaniem w szkole nie przyczyniają się do częstych nieobecności, czy nie ograniczają jego zdolności do uczenia się, czy nie wpływają negatywnie na warunki konieczne dla dalszego rozwoju? Czy kłopoty dziecka mają negatywne oddziaływanie na innych członków rodziny? Czy jego rodzeństwo zaczyna mieć problemy i lęki z powodu napięcia panującego w domu? Gdy jedno dziecko wymaga tak wiele uwagi, że drugie na tym cierpi, rodzina prawdopodobnie wymaga pomocy z zewnątrz.

Leave a Reply

error: Content is protected !!