//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Funkcje i symbole państwa

Funkcje i symbole państwa

Każde państwo w mniejszym lub większym zakresie spełnia dwie funkcje. Funkcj a wewnętrzna polega na utrzymaniu ładu koniecznego do wszelkiego współżycia społecznego, na stworzeniu społeczeństwu warunków do korzystania z przysługujących uprawnień, na zorganizowaniu życia gospodarczego i zabezpieczenia socjalnego. Funkcja zewnętrzna polega na ustalaniu relacji określonego państwa z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. Każde państwo ma swoje symbole identyfikacji. Są to: godło, barwy państwa i hymn. Podlegają one szczególnej ochronie prawnej. Symbole państwowe są ważne nie tylko jako elementy identyfikacji państwa w kontaktach zewnętrznych, ale mają wielki wpływ na kształtowanie uczuć patriotycznych społeczeństwa. Symbole są nieodłącznym elementem wielkich wydarzeń, uroczystości państwowych i narodowych.

Leave a Reply

error: Content is protected !!