//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Grupa etniczna

Grupa etniczna

Narodowość oznacza grupę etniczną niezorganizowaną w państwo i niedążącą do utworzenia własnego państwa, będącą obywatelami danego państwa, tzw. mniejszość narodową, która nie utożsamia się z tym narodem, którego obywatelstwo posiada (np. obywatel Polski nie jest Polakiem, obywatel Litwy nie jest Litwinem, obywatel Rumunii nie jest Rumunem itd.). Tak skomplikowanego problemu nie rozumieją przede wszystkim Amerykanie, ale go znają. W kontaktach międzynarodowych wschodnioeuropejskie rozumienie narodowości określają pojęciem „et- niczność” i używają następujących określeń: Polacy etniczni na Litwie, Węgrzy etniczni w Siedmiogrodzie, Litwini etniczni w Polsce itd. Ani Polak, ani Węgier, ani Litwin nie powie o sobie, że jest Polakiem etnicznym, Węgrem etnicznym, Litwinem etnicznym. Kto decyduje o przynależności do narodowości. Jeśli prawdą jest, że człowiek jest takiej narodowości, do jakiej sam się zalicza, niezależnie od przynależności państwowej, to może być to nadużywane, wykorzystywane w różnych sytuacjach. Skomplikowana historia Europy Środkowej i Wschodniej sprawiła, iż niemal w każdym kraju żyją mniejszości nienapływowe. Nie udało się tak określić granic odrodzonych bądź nowo tworzonych państw, by całe narody znalazły się w ich obrębie. Ponieważ poczucie narodowe jest bardzo mocno zakorzenione przez walkę o niepodległość, stąd i ogromna wrażliwość na własną tożsamość narodową.

Leave a Reply

error: Content is protected !!