//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Historia Ziemi

Historia Ziemi

Geolodzy i inni uczeni klasyfikują odległą przeszłość na wiele skomplikowanych sposobów. Nie musimy zajmować się tymi zagadnieniami. Nas interesuje geneza człowieka. Dla wyjaśnienia tej kwestii należy prześledzić życie na Ziemi. Poniższa tabela ten proces ilustruje. Kiedy, w jakich warunkach spotykamy homo sapiens, sapiens’? „Człowiek-jednostka, żyje w społeczeństwie, ale społeczeństwo żyje także w ludziach – jednostkach” – tak pisze prof. Jan Szczepański współczesny wybitny polski socjolog. Czym jest społeczeństwo? Na ten temat wypowiadało się wielu socjologów. Twórca polskiej szkoły socjologicznej, prof. Florian Znaniecki przez pojęcie „społeczeństwo” rozumiał wszystkie formy życia zbiorowego współwystępujące, krzyżujące się, uzupełniające, w ramach jednego narodu, państwa, konfiguracji kulturowej, mające określoną zasadę odrębności, utrzymujące swój byt przez dłuższy okres, co najmniej kilku pokoleń, mające swoje odrębności kulturowe, strukturalne, swoje osobliwości rozwoju i dziejów.

Leave a Reply

error: Content is protected !!