//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Kariera polityczna partii

Kariera polityczna partii

Po drugiej wojnie światowej partie zrobiły wyjątkową karierę polityczną. Stały się częścią instytucjonalnej struktury państwa. Okazało się, że bez partii politycznych nie mogą funkcjonować parlamenty ani instytucje wyborów. Państwo demokratyczne stało się „państwem partii politycznych”. Nie wszyscy zaakceptowali taki punkt widzenia. Nie odpowiadał ten punkt widzenia politykom konserwatywnym, dlatego odwoływali się do narodu ponad parlamentem w ważnych decyzjach dla kraju. Mimo podejmowanych działań (Ch.de Gaulle) nie udało się doprowadzić do erozji autorytetu partii politycznych. Wobec zaistniałej sytuacji nastąpiła potrzeba unormowania działania partii politycznych w konstytucjach państw oraz w ustawach. Celem tych unormowań jest zagwarantowanie partiom silnej pozycji w państwie oraz objęcie ich pewnymi formami kontroli. Sporo emocji budziło i budzi finansowanie partii politycznych. Partie polityczne w Szwecji, we Włoszech, Francji, w RFN i Polsce objęte są finansowaniem przez budżet państwa części kosztów ponoszonych na kampanię wyborczą lub działalność parlamentarną. Pokrywanie kosztów działalności partii czyni życie polityczne przejrzystszym i umożliwia kontrolę nad ich dochodami i wydatkami. Chodzi o to przede wszystkim, by partie polityczne nie były finansowane przez zagranicę, może to być bowiem zagrożeniem dla suwerenności państwa.

Leave a Reply

error: Content is protected !!