//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Klasyfikacja praw człowieka

Klasyfikacja praw człowieka

Współcześnie wyróżnia się trzy generacje praw człowieka: pierwsza generacja – to prawa osobiste, chroniące obywateli przed nadmierną ingerencją państwa – są to prawa indywidualne, jednostkowe, prawa naturalne; druga generacja – to prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, których realizacja wymaga aktywnego działania państwa – mają one charakter indywidualny i kolektywny (np. prawa rodzin, młodzieży itp.) – prawa pozytywne, stanowione; trzecia generacja – to prawa, które mogą być realizowane w społecznej makroskali przez społeczności lokalne, państwa i społeczność międzynarodową – prawa kolektywne (np. prawo do zdrowego środowiska naturalnego, prawo do rozwoju, prawo do wspólnego dziedzictwa ludzkości, prawo do życia w pokoju, prawo narodów do samostanowienia.

Leave a Reply

error: Content is protected !!