//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Myśl oświecenia w dokumentach dotyczących praw człowieka

Myśl oświecenia w dokumentach dotyczących praw człowieka

W XVII w. pojawia się szkoła prawa natury. Główny jej reprezentant John Locke do praw natury zaliczał wolność i własność. Jego zdaniem człowiek sam najskuteczniej potrafi zabiegać o własne interesy, należy tylko wyeliminować wszelkie ograniczenia krępujące jego swobodę. Właściwy stan naturalny to ludzie żyjący w zgodzie z rozumem. Człowiek jest w stanie rozpoznać normy prawa natury i jest skłonny je respektować. Społeczeństwo jest wcześniejsze od państwa. Państwo jest potrzebne, bo ma służyć ochronie własności i zespalać siły społeczności ludzkiej dla egzekwowania związanych z nią praw. John Locke pozbawia władzę boskiego majestatu. Traktuje ją instrumentalnie jako narzędzie, którym ludzie posługują się urzeczywistniając własne, zagwarantowane przez naturę, prawa. Pod koniec XVII w. wprowadzono w Anglii dwa fundamentalne dokumenty dotyczące praw człowieka: Habeas Corpus Act z 1679 r. i Bill of Rights z 1689 r., w których potwierdzono gwarancje nietykalności każdemu obywatelowi, przyznano prawo wnoszenia petycji i zabroniono okrutnych wyroków.

Leave a Reply

error: Content is protected !!