//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Organizacje pracodawców

Organizacje pracodawców

Dlaczego zrzeszają się pracodawcy? Pracodawcy też mają problemy, m.in. jak zabezpieczyć się przed wymaganiami pracowników – związków zawodowych. Ustawa zakazuje im działań (art. 4) „zmierzających do ograniczenia praw pracowników do zrzeszania się w związki zawodowe oraz działań mających na celu sprawowanie kontroli nad związkami pracowników. Związki zawodowe ograniczają możliwości wyzysku. Zrzeszenie pracodawców umożliwia wywieranie nacisku na rząd i na parlament w celu uchwalania ustaw zabezpieczających ich interesy. Pracodawcy zgodnie z ustawą z 23 maja 1991 r. mają prawo tworzyć związki wg swego uznania i łączyć się w federacje i konfederacje. Organizacje pracodawców są samorządne i niezależne w swej działalności statutowej od organów administracj i państwowej, samorządu terytorialnego i od innych organizacji. W listopadzie 1989 r. powstała Konfederacja Pracodawców Polskich, obok niej istnieje Krajowa Rada Towarzystw Gospodarczych, Business Centre Club oraz regionalne towarzystwa gospodarcze.

Leave a Reply

error: Content is protected !!