//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Państwa o orientacji społecznej

Państwa o orientacji społecznej

Państwa o orientacji społecznej mają różne nazwy, takie jak: państwo dobrobytu, państwo socjalne, socjalne państwo prawa, państwo opiekuńcze. Demokratyczne państwo o orientacji społecznej zapewnia swoim obywatelom nie tylko realizację praw osobistych i politycznych, ale również szeroką ofertę praw społecznych. Na tak szeroki zakres uprawnień obywateli państw demokratycznych wpływ miały dwa czynniki: rozszerzenie systemu „realnego socjalizmu” w Europie po II wojnie światowej, prezentującego w polityce i propagandzie zdobycze ludzi pracy, które powodowały wzrost nastrój ów rewolucyjnych na Zachodzie, sprawowanie władzy w państwach Europy Zachodniej przez socjalistów i socjaldemokratów przez długie lata po II wojnie światowej. Rozległa działalność interwencyjna w sferze gospodarki, rozbudowana konstytucyjnie w niektórych państwach regulacja praw społecznych obywateli ułatwiały prowadzenie polityki społecznej. Wprawdzie konstytucje Francji i Niemiec są skromne w zakresie praw społecznych, ale zawierają istotne stwierdzenie, że te kraje są państwami społecznymi. Właśnie taki zapis determinuje politykę państwa na rzecz praw obywateli. Państwo o orientacji społecznej gwarantuje nie tylko prawa przynależne jednostce – obywatelowi, ale również prawa kolektywne. Państwo, „gwarantuje nienaruszalne prawa zarówno jednostki, jak i uczestnika grup społecznych, w których rozwija on swoją osobowość”.

Leave a Reply

error: Content is protected !!