//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Państwo autorytarne

Państwo autorytarne

Państwo autorytarne posiada właściwy sobie sposób sprawowania władzy. Utrzymana jest zasada podziału władzy. Zredukowane są uprawnienia ustawodawcze parlamentu i jego kontroli nad rządem, ale system przedstawicielski istnieje i zachowuje skromne elementy pluralizmu politycznego. Autorytaryzm nie ma ambicji kontrolowania wszystkich ról pełnionych przez ludzi w życiu, nie utrzymuje monopolu światopoglądowego. Działają różne związki wyznaniowe, władza zadowala się posłuszeństwem obywateli i w razie potrzeby wymusza „porządek” brutalnymi metodami. Społeczeństwo skrępowane jest zakazami i ograniczeniami. Udział obywateli w życiu politycznym ma charakter rytualny i jest kontrolowany. Władza państwowa poprzez politykę tworzenia sektora publicznego wpływa na procesy gospodarcze, wprowadza etatyzm w gospodarce. Państwo autorytarne wykazuje ogromną troskę o potencjał militarny.

Leave a Reply

error: Content is protected !!