//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Państwo jako sposób organizacji społeczeństwa

Państwo jako sposób organizacji społeczeństwa

Państwo jest jedną z najstarszych organizacji społeczeństwa. Opisywane jest na wiele sposobów. Największą popularność zdobyła definicja trójele mentowa (Georga Jellinka, prawnika niemieckiego), stwierdzająca, że o istnieniu państwa można mówić, gdy zaistnieją trzy czynniki: terytorium, ludność, władza. Państwo w myśl tej definicji to trwały związek ludzi, stale osiadłych na pewnym terytorium,podlegających władzy zwierzchniej. Państwo według teorii marksistowskiej to zorganizowany aparat przymusu służący określonej klasie. Pojęcie państwa sprowadzone zostało do aparatu władzy i klasy panującej. Lepsze zrozumienie instytucji państwa uzyskamy przez zestawienie podstawowych cech władzy państwowej. Państwo jest organizacją, to znaczy jest świadomym i celowym usystematyzowaniem części w jednolitą całość. Funkcjonowanie całości i realizowanie celów gwarantuje władza organizacji państwa, a więc instytucje i organy, które kierują i zarządzają różnymi dziedzinami życia społeczeństwa. Przez władzę rozumie się możliwość podejmowania i realizowania decyzji niezależnie od woli ludzi, których ta decyzja dotyczy. Państwo jest organizacją polityczną, suwerenną, przymusową, terytorialną wyposażoną w swoisty aparat spełniający określone funkcje.

Leave a Reply

error: Content is protected !!