//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Państwo to organizacja przymusowa

Państwo to organizacja przymusowa

Państwo jest organizacją przymusową w tym znaczeniu, że przynależność do państwa jest zasadniczo niezależna od woli. Oznacza to, że państwo obejmuje całą ludność na danym terenie, nie pyta o zgodę. Państwo jest organizacją przymusową, bo wydaje normy postępowania (prawo) obowiązujące formalnie i gdy zachodzi potrzeba, przymusza fizycznie do ich przestrzegania, stosując przymus legalny. Terytorialny charakter organizacji państwowej oznacza, że państwo nie tylko zachowuje pełną władzę na danym terytorium, ale konsoliduje, przenika do świadomości społeczeństwa, które traktuje swoją ziemię jako ojczyznę i ma do niej stosunek emocjonal- no-uczuciowy. Terytorium zatem jest nie tylko przestrzennym zasięgiem działania władzy państwowej, ale składnikiem świadomości społecznej.

Leave a Reply

error: Content is protected !!