//////
You are here: Home > Trudne dziecko > Pomoc rodzicielska

Pomoc rodzicielska

Da ci to znakomitą okazję do poznania całej grupy oraz do współpracy z nauczycielem. Rozmawiając z dzieckiem o temperamencie, porusz temat osobowości i sposobu nauczania wychowawcy. Zapytaj swego malca, czy potrafi zgadnąć, o czym nauczyciel myśli, jak reaguje, czy na przykład pod wpływem zdenerwowania zaczyna szybciej pisać na tablicy, mocniej dociskając kredę? Chcesz przecież, by nauczyło się rozpoznawania sygnałów wysyłanych przez ludzi oraz uświadomiło sobie, jakie są reakcje innych na jego zachowanie. Przejście do czwartej klasy może być bardzo trudne, gdyż nagłe dziecko, które do tej pory uczył jeden nauczyciel w jednym pomieszczeniu, ma lekcje w różnych salach i z różnymi nauczycielami. Takie coś może działać przytłaczająco. Nie da się jednak uniknąć czwartej klasy, dlatego należy dziecko do tego dobrze przygotować.

Leave a Reply

error: Content is protected !!