//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Prawa społeczne człowieka i obywatela

Prawa społeczne człowieka i obywatela

Do praw społecznych należą prawa ekonomiczne socjalne i kulturalne, znajdują się one w preambule, w rozdziale pierwszym i drugim. Prawa osobiste i polityczne mają charakter praw jednostkowych – dotyczą konkretnego człowieka. Prawa społeczne właściwie mają trzy wymiary, zawierają prawa jednostkowe, kolektywne – grupowe oraz zamierzenia państwa w zakresie polityki społecznej. Podobne unormowania występują w konstytucjach wielu państw demokratycznych, wynikają one ze względów prawnych. Państwa zabezpieczają się w ten sposób przed roszczeniami w zakresie realizacji praw społecznych, bowiem dochodzić można praw jednostkowych. Oczywiście takie unormowania praw społecznych nie zwalniają państwa z realizacji praw, ale dają możliwość elastycznej polityki w przypadkach okresowych trudności. Pamiętajmy, że realizacja praw społecznych wymaga ogromnych nakładów finansowych.

Leave a Reply

error: Content is protected !!