//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Prawo do sądu

Prawo do sądu

|Jak postrzega sąd – prawo do sądu, nasze społeczeństwo? Sąd kojarzy się zle, negatywnie. „Ciąganie się po sądach” jest wyrazem pieniactwa. Brak kontaktu z sądem jest tożsamy z „porządnym człowiekiem”. Występuje wyraźny brak wiedzy obywateli na temat prawa do sądu. Konieczne jest wyrobienie przekonania w samych obywatelach, że jednak w sądach można doznać ochrony przed działaniem władzy, że w sądzie szanuje się i zaufanie obywatela i reguły przyzwoitej gry, takie jak dane słowo urzędnika, bo inaczej nie może być mowy o funkcjonującym na co dzień państwie prawa. „Ciąganie się po sądach” powinno być wyrazem obywatelskiej postawy, wyrażającej się w walce o państwo prawa. Rozpatrywana konkretna sprawa staje się także sporem konstytucyjnym o to, co zgodnie z ustawą wolno pracodawcy i administracji. Obywatel powinien mieć pewność, że każdy wyrok sądu czy decyzja władzy administracyjnej będzie niezawodnie i szybko wykonana. Zwłoka w egzekucji praw osłabia poczucie bezpieczeństwa prawnego ludzi, którym władza określone korzyści przyznała, a z drugiej strony rozzuchwala tych, którzy prawo złamali i nie zostali zmuszeni do wykonania stwierdzonego wyrokiem sądu obowiązku bądź poniesienia kary.

Leave a Reply

error: Content is protected !!