//////
You are here: Home > Trudne dziecko > Przedszkole

Przedszkole

Trudne dzieci zazwyczaj znakomicie czują się w przedszkolach. Znacznie mniej boleśnie od swych rówieśników przeżywają kilkugodzinne rozstanie z domem, cieszą się z okazji do zabawy i przebywania wśród innych. Ale przedszkole jest jednocześnie miejscem, w którym – być może po raz pierwszy w życiu – zmuszone są do przestrzegania zasad obowiązujących w grupie oraz do spełniania oczekiwań różniących się od tych, jakie stawiane są im w domu. Jedne więc z trudem starają się panować nad wrzącym w nich gniewem, inne uczą się niełatwej sztuki dzielenia się z rówieśnikami. Dzieciom nadmiernie energicznym nauka taka przychodzi z takim samym trudem jak spokojne zachowywanie się. „Anthony jest ciągle w ruchu” – opowiadał nauczyciel zerówki matce chłopca. – „Gdy dzieci siedzą w kółku, chodzi na czworaka i wierzga jak dziki źrebak. Najmniej kłopotu jest z nim wtedy, gdy stoi przy stole z kredkami i ma zajęcie dla rąk”.

Leave a Reply

error: Content is protected !!