//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Rodzaje zrzeszeń

Rodzaje zrzeszeń

Powstałe z woli obywateli zrzeszenia nazywają się pozapaństwowymi lub pozarządowymi i dotyczą różnych dziedzin. Najważniejsze z nich to: kościoły i inne związki wyznaniowe, partie polityczne, organizacje społeczne i samorządowe. Wymienione formy zrzeszeń są bardzo odmienne w zasadach swej działalności i zadaniach, trudno je ze sobą porównywać, ale trzeba o nich wiedzieć, ponieważ ich znaczenie w państwie jest wielkie. Kościoły i inne związki wyznaniowe są współcześnie instytucjami wywierającymi znaczny wpływ na państwo poprzez kształtowanie osobowości ludzi w wyniku nauczania religijnego i moralnego, jak i poprzez tworzenie grup nacisku na władze publiczne, na decyzje wyborcze, na procesy rekrutacji na stanowiska publiczne. Partie polityczne są od ponad wieku głównym rodzajem zrzeszeń, które umożliwiają obywatelom uczestnictwo w sprawowaniu władzy publicznej w państwie. Niektóre partie podejmują się także innych zadań i prowadzą na rzecz swoich członków i sympatyków działalność opiekuńczą, oświatową, rekreacyjną, kulturalną i sportową.

Leave a Reply

error: Content is protected !!