//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Schematy struktury społecznej

Schematy struktury społecznej

Schemat funkcjonalny ujmuje strukturę społeczną ze względu na funkcje, jakie poszczególne grupy zawodowe pełnią w systemie społecznym, przy czym wszystkie są jednakowo ważne, ale każda ma inne zadanie. Schemat gradacyjny prezentowany jest na skali pionowej. Wszystkie grupy mają daną cechę, z tym że występują różnice ilościowe. Struktura społeczna ma swoją górę i dół (np. każdy z nas ma własność, ale jeden ma bardzo mało, drugi średnio, a trzeci bardzo dużo). Schemat dychotomiczny prezentowany jest na skali poziomej. Społeczeństwo podzielone jest na grupy o przeciwstawnych cechach. Struktura społeczna ma dwa przeciwstawne bieguny (np. jeden biegun nie ma nic, drugi ma wszystko). Struktura społeczna w dziejach ludzkości ulegała i ulega zmianom. Rozpatrywać ją można na konkretnym typie społeczeństwa.

Leave a Reply

error: Content is protected !!