//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Społeczeństwo i jego struktura

Społeczeństwo i jego struktura

Według Jana Szczepańskiego społeczeństwo to najszerszy rodzaj zbiorowości społecznej, obejmującej swoimi ramionami całość wielostopniowych struktur, grup, kręgów i wszelkich postaci zbiorowości, ale stanowiące pewien układ zamknięty, mający swoją zasadę odrębności. Jak wynika z przedstawionych definicji, człowiek jest uwikłany w przynależność do różnych typów zbiorowości społecznych, zatem pozostaje w ciągłej relacji z innymi ludźmi. Relacje międzyludzkie nazywają się sytuacjami społecznymi i mogą być bezpośrednie lub pośrednie. Sytuacja bezpośrednia jest oczywista, pośrednia wymaga jednak wyjaśnienia. Uczestnictwo pośrednie może wyrażać się w materialnych produktach ludzkich działań, jak malarstwo, rzeźba, architektura, literatura, muzyka itp. Nie spotykamy twórców (czasami tak), tylko ich dzieła i pozostajemy w relacji z autorem. Zatem nie tylko ludzie i ich bezpośrednie sytuacje społeczne są elementami składowymi społeczeństwa, ale także symbole, przedmioty materialne i niematerialne będące tworzywem ludzkiej pracy, które stanowią dorobek całych społeczeństw i podtrzymują ich odrębność i ciągłość.

Leave a Reply

error: Content is protected !!