//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Systemy wyborcze

Systemy wyborcze

Istnieją dwa podstawowe systemy wyborcze: większościowy i proporcjonalny. Większościowy system wyborczy polega na tym, że mandaty otrzymuje tylko ta partia, która zebrała określoną prawem większość ważnych głosów w danym okręgu. Okręgi wyborcze najczęściej są jednomandatowe (Wielka Brytania), ale mogą być 3-5-mandatowe (Japonia). W Polsce większościowy system występuje w wyborach do Senatu w okręgach 2- lub 3-mandatowych (ulegnie zmianie w najbliższych wyborach), do Sejmu proporcjonalny z klauzulą zaporową. Proporcjonalny system wyborczy jako jedyny występuje w Belgii, Danii, Holandii, Grecji, Norwegii, Portugalii i Szwecji. Zasada proporcjonalności może być stosowana tylko wtedy, gdy występują okręgi wielomandatowe oraz gdy istnieją rywalizujące ze sobą partie polityczne, występujące z osobnymi listami wyborczymi. Podział mandatów między partiami następuje w zależności od liczby głosów zebranych przez każdą z nich. Obowiązuje zasada liczby rozdzielczej. Liczbę rozdzielczą stanowi liczba głosów konieczna do wybrania jednego deputowanego (posła).

Leave a Reply

error: Content is protected !!