//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Warunki składania skargi przez obywatela

Warunki składania skargi przez obywatela

Warunki składania skargi są podobne do warunków składania petycji. Ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka można wystąpić po wykorzystaniu wszystkich środków odwoławczych, zgodnie z przewidzianą procedurą w prawie wewnętrznym państwa, na terenie którego naruszenie prawa miało miejsce – jest to zasada subsydiarności. Nie może być przedmiotem skargi sprawa poddana innej międzynarodowej procedurze – obowiązuje zakaz kumulacji. Ze skargą może wystąpić podmiot, który sam stał się ofiarą naruszenia praw gwarantowanych i ratyfikowanych, oraz ofiary pośrednie nieprzestrzegania gwarantowanych praw, zwykle rodzina (interes osobisty). Należy wskazać, które prawa gwarantowane zostały naruszone, oraz uzasadnić skargę, podając fakty naruszające konwencję. Skarga dotyczyć może tylko podmiotów działających w imieniu państwa. Trybunał nie zajmuje się skargami przeciwko osobom prywatnym, instytucjom i organizacjom, takim jak: stowarzyszenia, spółki, przedsiębiorstwa, spółdzielnie, fundacje, związki zawodowe (interes prawny).

Leave a Reply

error: Content is protected !!