//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Współczesna postać praw człowieka i obywatela

Współczesna postać praw człowieka i obywatela

Jak należy określać omawiane prawa: czy jako prawa człowieka, czy jako prawa obywatela? Prawa człowieka przysługują każdemu, niezależnie od obywatelstwa i w aktach prawa międzynarodowego używa się tego terminu uniwersalizując adresata. Prawa obywatela związane są z państwem, przysługują tylko jego obywatelom i przez państwa są ustanawiane, choć są i takie, które przysługują osobom niebędącym obywatelami danego kraju. Generalnie brak jest jednolitej zasady stosowania tych terminów. Co rozumieć będziemy przez prawo? Prawo oznacza, że człowiek i obywatel jest uprawniony do czegoś na podstawie konkretnego zapisu – normy. Co rozumieć będziemy przez wolność? Wolność oznacza, że człowiek obywatel może korzystać z określonych możliwości, a prawo określa jedynie ich granice.

Leave a Reply

error: Content is protected !!