//////
You are here: Home > Wiedza o społeczeństwie > Zadania grupy roboczej

Zadania grupy roboczej

Grupa robocza sprawdza, czy petycja spełnia warunki, i jednomyślnie w składzie do 5 osób podejmuje decyzję co do dalszego jej biegu. Po uznaniu petycji za dopuszczalną rozpatruje ją Komitet Praw Człowieka w pełnym składzie. Państwo, przeciwko któremu skierowana jest petycja, powinno w ciągu 6 miesięcy przedstawić komitetowi pisemne wyjaśnienie w zakresie podjętych środków zaradczych. Komitet na podstawie dostarczonych dokumentów przyjmuje w danej sprawie stanowisko, które w formie podobne jest do wyroku sądowego – ale takiego charakteru nie ma, bowiem petycja to instytucja fakultatywna. Czy to oznacza, że stanowisko Komitetu Praw Człowieka jest bezużyteczne? Tak nie jest. Stanowisko komitetu ma duże znaczenie polityczne i moralne, a także wpływa na ustalenie zasad interpretacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Państwo, którego petycja dotyczy, musi przynajmniej wytłumaczyć swoje postępowanie na forum międzynarodowym.

Leave a Reply

error: Content is protected !!