//////
You are here: Home > Trudne dziecko > „Zdeterminowanie”

„Zdeterminowanie”

To prawda, że przyczepiając dziecku jakąś etykietkę, wpadamy w pułapkę nadmiernej pobłażliwości, szczególnie wtedy, gdy powtarzające się złe zachowanie. Lepiej używać określeń, komentując konkretne czyny dzieci oraz przypuszczalne reakcje. Kiedy twój uparty syn ma pójść do kolegi, powiedz jego rodzicom na przykład coś takiego: „Mark czasami nie potrafi zaniechać robienia czegoś. Jeśli dzieci będą się bawiły w ogrodzie, może nie chcieć wrócić na lunch. Kiedy Mark odmawia powrotu, zauważyliśmy, że najlepiej działa na niego odliczanie: zaczynamy od dziesięciu i liczymy „do startu”. Zazwyczaj przy zerze już jest w domu”. Gdy rozmawiasz o dziecku z innymi rodzicami w taki sposób, dzieją się dwie rzeczy: po pierwsze, zapoznajesz ich z osobowością Marka i podpowiadasz, jak można dać sobie z nim radę.

Leave a Reply

error: Content is protected !!